Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

23:42
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
23:40

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera
23:17
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaartlover artlover
22:47
5030 f670 500
reply
Reposted fromvolldost volldost viaSkydelan Skydelan
15:58
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viahands0me hands0me

December 03 2017

19:58
4199 9340
Reposted fromkniepuder kniepuder viakoperek koperek
19:56
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaseverak severak
19:49
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaszydera szydera
18:28
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viaSkydelan Skydelan
18:28
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaSkydelan Skydelan
18:27
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaSkydelan Skydelan
18:27
1612 ac3d 500
Reposted fromPoranny Poranny viaSkydelan Skydelan
18:26
3634 66aa
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaSkydelan Skydelan
18:25
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaSkydelan Skydelan

November 30 2017

18:51
0692 9669 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
18:51
0697 c005 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

November 17 2017

22:24
6144 35c5 500
Reposted fromink ink viaillumination illumination
22:24
6463 9132
Reposted frominmyveins inmyveins viarosses rosses
22:23
4041 48ce 500
Mario De Biasi. Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaillumination illumination
22:22
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl