Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

17:49
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viawiks wiks
17:48
17:48
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viajasminnie jasminnie
17:47
1741 6b52 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajasminnie jasminnie
17:37
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaszszsz szszsz
17:37
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viajasminnie jasminnie
17:36
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viajasminnie jasminnie
17:36
1028 6408
17:21
Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
17:19
3843 bbce 500
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
17:19
8111 9d42 500
Reposted fromdobby dobby vialexxie lexxie
17:19
6263 11ed
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie
17:16
8988 92db 500
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie
17:15
17:07
17:07
5362 752b 500
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
17:05
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
17:05
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
17:05
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaszydera szydera
17:04
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl